Phường Lương Khánh Thiện (Tp.Phủ Lý) vẫn ở cấp độ 3 – nguy cơ cao về dịch Covid-19

Hà Nam Thời Sự

Theo đánh giá çᴀ̂́ρ ƌᴏ̣̂ ᶑɪ̣çɦ C0ʋɪᶑ-19 đối với cấp xã, phường Lương Khánh Thiện (TP. Phủ Lý) vẫn ở çᴀ̂́ρ ƌᴏ̣̂ 3 (màu cam, ռɡʋγ çᴏ̛ cao).

Thông báo số 3082/TB-SYT về việc đánh giá çᴀ̂́ρ ƌᴏ̣̂ ᶑɪ̣çɦ C0ʋɪᶑ-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam cập nhật ngày 14/11/2021, Hà Nam có 102 xã, phường, thị trấn xã ở cấp độ 1 (màu xanh, bình thường mới); 06 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2 (màu vàng, ռɡʋγ çᴏ̛ trung bình), gồm: phường Thanh Tuyền, xã Phù Vân, xã Kim Bình (TP. Phủ Lý), thị trấn Kiện Khê, xã Thanh Hà (huyện Thanh Liêm), xã An Lão (huyện Bình Lục). Phường Lương Khánh Thiện (TP. Phủ Lý) cấp độ 3 (màu cam, ռɡʋγ çᴏ̛ cao).

Bản đồ phân bố tạm thời çᴀ̂́ρ ƌᴏ̣̂ ᶑɪ̣çɦ C0ʋɪᶑ-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam cập nhật ngày 14/11/2021

Như vậy, so với đánh giá çᴀ̂́ρ ƌᴏ̣̂ ᶑɪ̣çɦ C0ʋɪᶑ-19 vào ngày 7/11/2021,  từ 07 đơn vị cấp xã, ở thành phố Phủ Lý, huyện Thanh Liêm và huyện Bình Lục ở cấp độ 2 (màu vàng), sau 7 ngày, Hà Nam có 05 đơn vị từ cấp độ 2 về cấp độ 1, gồm: các phường Hai Bà Trưng, Thanh Châu, Minh Khai và xã Liêm Tiết (TP. Phủ Lý), xã Trung Lương (huyện Bình Lục); 01 đơn vị ở cấp độ 3 về cấp độ 2: xã Phù Vân (TP. Phủ Lý), và có 03 đơn vị mới xuất hiện ở cấp độ 2: xã Kim Bình (TP. Phủ Lý), xã Thanh Hà (huyện Thanh Liêm), xã An Lão (huyện Bình Lục) và 01 đơn vị vẫn giữ nguyên ở cấp độ 3: phường Lương Khánh Thiện (TP.Phủ Lý).

Nguồn: http://hanamtv.vn/phuong-luong-khanh-thien-van-o-cap-do-3-nguy-co-cao-ve-ᶑɪçɦ-ç0ʋɪᶑ-19/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *